Pressklipp

 

Ur Eskilstuna kommuns nyhetsbrev På AgendanStarten på projekt Mälarstranden en succé

Den 18 januari hölls det planerade stora inspirationsseminariet på Statt. Arrangör var kommunen genom miljö- och byggförvaltningen tillsammans med Studiefrämjandet och representanter för de som kommer att föreläsa senare under året. Som seminarieledare fungerade Hillevi Helmfrid. Det är lätt att frestas använda uttryck som succé och fantastiskt. Dryga 300 personer anmälde sig så det blev nödvändigt att byta lokal i sista stund.

Huvuddelen av seminariet ägnades åt diskussioner i smågrupper enligt metoden dialogcafé. Genomgående ville deltagarna slå vakt om miljön, till exempel får inte Mälarens vatten försämras, tillgängligheten till stränderna ska bevaras och boendemiljöerna efter Mälaren får

 

inte förvanskas ytterligare. Man ville ha besked i VA-frågan och tyckte att planeringen har gått för långsamt.

— Det här är en bra metod för att få smidigare och snabbare planering och genomförande, säger projektledaren Kerstin Palmqvist. 

I nästa nummer av På agendan berättar vi mer om vad som framkom på mötet, utifrån den rapport som håller på att sammanställas.
Kontaktpersoner: Kerstin Palmqvist, tfn 016-10 12 74, e-post kerstin.palmqvist@eskilstuna.se och Maria Lindberg, tfn 016-10 23 42, e-post maria.lindberg@eskilstuna.se

 

Dialogcafé effektiv mötesmetod
 

Diskussionsmodellen som användes på mötet om Mälarstranden kallas World café eller Dialogkafé och fungerade så bra att det kan var på sin plats med en
kort beskrivning. Grupperna om ca åtta personer diskuterade tre frågor; problem, visioner och vägen dit.
Mellan varje fråga bytte man grupp. När de tre frågorna besvarats med tre svar vardera hängde olikfärgade lappar 

längs salens hela långsidor. Då fick
alla deltagare med hjälp av fem små klisterlappar var rösta på de frågor de tyckte var viktigast. Efter omröstningen
placerades alla i studiecirkelgrupper utifrån var de bor längs Mälarstranden. Här fick man sedan reflektera över förmiddagen. Sist fick representanter
för alla föreläsare i den kommande seminarieserien visa upp sig och berätta om sina upplägg.


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com