CV

 

Fristående konsult sedan 1996

Exempel på uppdrag och uppdragsgivare


Anställningar


1993-1996
Konsulent vid Sveriges Lantbruksuniversitet med uppgift att underlätta dialogen mellan forskning och praktik inom Agenda 21 samt utveckla ett tvärvetenskapligt och aktionsinriktat forskningsprojekt om och för lokal bärkraftig utveckling.

1992-1993
Redaktör för den expertgrupp som författade Den Livsviktiga Näringen, ett konsensusdokument från Det Naturliga Steget, LRF och Ekologiska lantbrukarna.

1990-1992
Amanuens vid institutionen för Ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet. Ledde kurs i Regionalekonomi och landsbygdsutveckling samt bedrev forskning inom Ekologisk Ekonomi.

1991
Naturguide, Upplandsstiftelsen.

 

Utbildningar


Förändringsprocesser

Open Space Technology, 2003
Handledarutbildning

Arbetslivsverkstad, 2002
Handledarutbildning 

Forumspel, 2001
Handledarutbildning

Människor i Utveckling 1997-2002
En 90 dagars utbildning i att arbeta med egen och andras personliga utveckling (Centrum för Personlig Utveckling i Fönebo)

Future Search, 2000
Handledarutbildning

Miljökommunikation, SLU, 1998

Förändringens fyra rum, 1997
Handledarutbildning

Enspirited Envisioning, 1997
Handledarutbildning

Utomhuspedagogik, SLU, 1996

 

Hållbar utveckling

Agronomexamen 1993 innefattande kurser vid:

Sveriges lantbruksuniversitet:

 • Grundkurser på agronomlinjens mark/växtinriktning (grundläggande lantbruk, kemi, mikro- och molekylärbiologi, ekologi, marklära, botanik, växtfysiologi).

 • Påbyggnadskurser på agronomlinjens ekonomiinriktning (miljöekonomi och regionalekonomi)

 • Examensarbetet skrevs 1992 inom ämnet Ekologisk Ekonomi med titeln: Vad menas med uthållig utveckling? Begreppsanalys och ansats till operationalisering. Läs uppsatsen här (pdf-format)

Uppsala universitet:

 • Development Studies
   

 • Praktisk Filosofi
   

 • Miljö- och naturresursplanering
   

 • Lokal och Regional näringslivsplanering i ett framtidsperspektiv

Ideellt arbete:


1989-1995
Styrelseledamot i stiftelsen Framtidsjorden. Stiftelsen stöder projekt, organiserar utbildningar och bygger nätverk till förmån för ekologisk och social utveckling  i fyra världsdelar.

1988
Arbete som volontär i ett slumområde i nordöstra Brasilien. Hjälpte till att organisera ett kvinnokooperativ.

 

Övrigt:


Språkkunskaper: Svenska, Engelska, Tyska, Portugisiska

Född 1964 och uppvuxen i Vallentuna. Har bott 12 år i Uppsala, ett halvt år i Tyskland, ett år i  Skåne, ett år i Brasilien, fem år i Västmanland och bor sedan 2002 med man och två barn i Locknevi i Småland.

Driver företaget från ett kontor hemifrån.Exempel på uppdrag och uppdragsgivare


Uppdragsgivare

Uppdrag

Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

Arbete inom projektet Klimatsmart lantbruk: projektdesign, mötesledning, textproduktion. www.schwartzstiftelse.se

Centrum för biologisk mångfald, CBU vid SLU och UU

Leda workhop om organisationens framtid.

Hela Sverige ska Leva

Arbete inom projektet Hållbara Bygder: textproduktion, mötesledning etc

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd, Vimmerby

Leda en förstudie om ekologisk, närproducerad och rättvis mat i offentliga kök.

Institutionen för Stad och Land, SLU, Uppsala

Leda visionsverkstad som start på forskningsprojekt med deltagande lantbrukare och forskare.

Real Company, Vitryssland

Assistera vid en fem dagars internutbildning för ledningsgruppen i ett privat vitryskt företag. Visionsverkstad och kreativa grupp processer.

Dag Hammarsjöld Foundation, Uppsala

Leda ett Open Space-möte med ca 230 personer från ett 40-tal länder i Uppsala Slott på temat "What next?"

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Sveriges lantbruksuniversietet (SLU)

Författa rapporten Efter oljetoppen. Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? samt arrangera och leda ett Open Space möte på samma tema. läsa pdf?

Projekt Innovativ Förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Leda kunskapsdialog samt dokumentera och analysera sambanden mellan landsbygdsutveckling och naturvård.

Centrum för uthålligt lantbruk (CUL)

Leda workshop för framtagande av ramprogram för forskning om uthålligt lantbruk.

Folkrörelserådet hela Sverige ska leva och
Svenska Naturskyddsföreningen

Leda internationell workshop om natursyn.

LRF

Leda LRF intern workshop om natursyn

Biodynamiska forskningsinstitutet

Processledning och aktionsforskning med målet att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel.

Företagarna i Vimmerby

- Open Space möte
- Sökverkstad
- Biblioteksprojekt veta mer?

Eskilstuna stad

Dialogcafé  läsa pressklipp?

Hallands läns landsting

Öppningsföredrag på länskonferens om miljö och folkhälsa: Inre och yttre miljö - om planetens hälsa och människans ekologi.

Lärarförbundet i Vimmerby

Sökverkstad

Västerås stad

Seminariet Vägar till hållbar livsstil vid Envisions i Västerås. läsa pdf?

Förstudie om hur en kommun kan främja hållbar livsstil. Sammanställning av lärdomar från hela landet under tio år. läsa pdf?

LRF

Förstudien Natursyn och hållbarhet.
läsa förkortad (pdf)
läsa ursprunglig (pdf)

Ekologiska lantbrukarna

Bidrag till internationell konferens om EU:s jordbrukspolitik. läsa pdf?

Kommunförbundet i Örebro län

Shaping the Future, en framtidskonferens för ungdomar från hela EU. Jag fungerade dels som konsult åt projektledaren i såväl idé- som genomförandefasen, dels som workshopledare för en visionsverkstad. Finns dokumenterad i form av videofilm.

Haninge kommun

Broschyrtext. läsa pdf?

Tidningen Miljöaktuellt

Krönikör läsa krönikor?

Baltic Sea Youth Forum

Sökverkstad på temat Hållbar livsstil

Naturvårdsverkets Agenda 21 sekretariat

Processledning med syfte att hjälpa de anställda att komma till klarhet över prioriteringar.

Naturresurscentrum Dalarna

En serie av visionsverkstäder på temat Falun/Borlänge-regionen i spetsen för omställningen till ett hållbart samhälle.

TCO

Framtidsverkstad för personalen på utvecklingsavdelningen.

Dalarnas forskningsråd

Utvärdering av Landskrona kommuns översiktsplan ur hållbarhetsperspektiv.

Diverse

Kungliga Tekniska Högskolan

Mälardalens högskola

Göteborgs universitet

Institutet för Miljökunskap

Karlskoga kommun

Sveriges lantbruksuniversitet

Danmarks kommundelsnämnd i Uppsala kommun

Skolverket

Mälardalsrådet

Eskilstuna kommun

föreläsningar och workshops:

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och förändringsprocesser

Förändringens fyra rum

Visioners funktion

Hållbar livsstil

Livsstilsarbete i skola

Livsstilsarbete i kommunen

Naturskyddsföreningen

Vid föreningens sommarläger på Gotska Sandön inom projektet Lättare Packning:

- Upplevelsebaserade övningar utomhus
- Visionsverkstad

Miljödepartementet

Processledning vid framväxten av ett nationellt kunskapscentrum för hållbar utveckling, vad som sedan kom att bli IEH i Umeå.

Radio P1 i Malmö

Krönikör läsa krönikor?


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com