Metoder


Här presenteras ett smörgåsbord av metoder som jag använder eller hämtar inspiration ifrån. I praktiken skräddarsyr jag alltid utifrån den unika situationen.
 

Open Space Technology (Öppet Forum)

 

Visionsverkstad (Enspirited Envisioning)

En mötesform där deltagarna själva sätter dagordningen. OST hjälper stora grupper att gå från prat till handling och passar bäst när komplexa frågor behöver hanteras, många är berörda och lösningarna är oklara. OST kan också användas som alternativ till traditionella konferenser. (Stora grupper, 1-3 heldagar). Veta mer?

 

 

En process som ger den inre visdom som vi alla bär på en möjlighet att manifesteras i vardagen. Används för att hitta en gemensam värdegrund i en grupp eller organisation.
Passar för grupper upp till 50 deltagare (2-3 dagar inkl. kvällstid)
Veta mer?

 

Arbetslivsverkstad

 

Sökverkstad

En verkstad för ökad livskvalitet i på arbetsplatsen. Ett utrymme för reflektion och möte på lika villkor kring teman som: Förhållande till tiden, Balans, Gemenskap, Ladda batterierna, Samarbete, Vår arbetsplatskultur, Framgång och framtid. Används som hälsofrämjande åtgärd på arbetsplatser. (Ca 10 deltagare, serie av 7-10 träffar ā 3 timmar). Veta mer?

En process som ger redskap för själva sökandet, oavsett om det handlar om yttre eller inre kunskap. Används i undervisningssituationer där man vill utgå från den lärandes egna frågor eller som fortsättning på Visionsverkstaden. (En serie av träffar). Veta mer?

 

 
 

Förändringens Fyra Rum

 

Dialogcafé

Gruppen bygger tillsammans upp en praktiskt användbar teori som belyser hur förändring (individ, organisation, samhällsnivå) går till. Deltagarna får en gemensam referensram som integrerar egna personliga erfarenheter. Används som ett första steg i förändringsarbete eller när man "kört fast". (En 3-timmars process för grupper upp till 50 personer)

 

 

En mötesform för att på kort tid hantera komplexa frågor i stora grupper med blandad bakgrund. Kan också användas som ett inslag i traditionella konferenser som isbrytare och som ett sätt att sammanställa många människors synpunkter. (Stora grupper, ca 3 timmar) Läs här om ett exempel.

 

Övrigt

 

Story-telling

Övriga inspirationskällor är Forumspel, Empowerment-pedagogik, Utomhuspedagogik och Medvetandeträning. När situationen medger arbetar jag gärna tillsammans med kulturarbetare för att inbjuda alla sinnen att vara med i arbetet. 

 

En process på 2-3 timmar där deltagarna delar med sig av sina berättelser kring ett givet tema. Används för att bearbeta konflikter som det är dags att lägga bakom sig eller som ett sätt för en grupp att komma samman och bygga förtroende exempelvis som uppvärmning kvällen före ett Open Space möte.


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com