Presentation

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

 

När vi ska lösa ett problem
kan vi inte tänka likadant 
som vi gjorde när vi skapade det.
(Albert Einstein)

 

Process

Kanske utgör hållbar utveckling historiens största utmaning för mänsklig kreativitet?

Erfarenheten säger mig att det sätt på vilket vi genomför projekt, möten och undersökningar i allmänhet är mer avgörande för det bestående resultatet, än exakt vad projekten, mötena och undersökningarna handlar om. Därför ligger mitt fokus på att utveckla arbetsformer som skapar ett äkta och engagerat deltagande.

Kännetecknande för de uppdrag jag arbetar med är behovet av att:

  • skapa engagemang för en angelägen men svår omställning

  • förstå problemet/situationen bättre, genom att involvera fler parter/tolkningar

  • sortera och bearbeta kunskap på ett sätt som gynnar helhetsförståelse

  • fördjupa demokratin, öka lyssnande och deltagande

  • gå från ord till handling

Mina arbetsformer kännetecknas av att jag strävar efter att:

  • bjuda in olika intressen, världsbilder och ansvarsområden

  • gynna dialog, istället för diskussion och debatt

  • inbegripa hela människan som fysisk, intellektuell, känslomässig och existentiell varelse

  • arbeta på ett sådant sätt att människor stärks i att ta sina egna insikter på allvar och våga leva det de redan vet

Veta mer om mina metoder?

Perspektiv
Jag gör också utredningsarbete, genomför utvärderingar, skriver artiklar, krönikor och håller föredrag. Läsa vad jag skrivit?

Nätverk
Jag ingår i flera tematiska och metodspecifika nätverk och samarbetar med andra konsulter vid större uppdrag.


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com