Skrivet och talat

Broschyrer


Slätmossens naturpark, (pdf) Haninge kommun, 2002Krönikor


Tidningen Miljöaktuellt

Handen på hjärtat - vad innebär försiktighetsprincipen? 2003:5
Framtidstro och glasspapper. 2001:5
Kan vi konsumera oss till en hållbar livsstil? 2001:1
Mellanrum av tystnad. 2000:5
Vilken är nu agendan? 2000:1
Att veta men inte kunna. 1999:9
Ekologisk hållbarhet och annan hållbarhet. 1999:4
Vi måste kasta av oss den falska optimismens slöja. 1998:10
Vårt behov av att återskapas. 1998:4
Månfararideologi söker ersättare. 1998:1

Obs Special, Sveriges Radio P1
När uniformen blivit alltför kär. 8 juli 1996
Bilen - vår heliga ko? 22 juli 1996
Miljön och vårt sätt att se på tiden. 10 juni 1996
Alla har ansvar för jordens framtid - utom riksdag, regering, verk och departement ? 27 maj 1996
Ekonomi och ekologi måste föras samman!13 maj 1996
Forskningen och framtidsfrågorna. 29 april 1996
 

Tal


Inledningstal på Agenda 21 Forum Älvsjömässan 1996

 

Konferensdokumentationer


Vägar till hållbar livsstil
Dokumentation av seminariet Vägar till hållbar livsstil vid Envisions 2001, 10-21 september i Västerås. Läsa? (pdf-format)

Jordbruket och Östersjön. Hur kan jordbruket bidraga till att förbättra Östersjöns miljö?
Dokumentation av expertkonferens av Hillevi Helmfrid och Artur Granstedt, 1999. Beställ genom Biodynamiska forskningsinstitutet.

 

Kunskapsöversikter


Lösningen heter inte certifierad etanol
Texten beskriver de principiella svårigheterna med att importera hållbar etanol till Sverige och inleds med en bred redogörelse över förhållandena kring etanolproduktionen i Brasilien.
Ladda ner texten här (pdf)

Globala utmaningar - lokala svar?
Medförfattare är Johanna Björklund vid SLU. Texten innehåller en genomgång av klimathotet, sinande oljetillgångar, utarmade ekosystemtjänster, ökade globala klyftor och ökad psykosocial ohälsa samt en analys av hur de olika problemen hänger samman med varandra och i vilken riktning vi kan söka för att hitta lösningar.
Ladda ner texten här (pdf)

Efter oljetoppen - Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?
Rapporten sammanfattar kunskapsläget vad gäller en kommande knapphet på olja med fokus på att förstå antagandena bakom de olika ståndpunkter som förekommer i debatten. Vidare diskuteras långsiktiga risker och möjligheter med framtida hög- respektive lågenergialternativ.
Ladda ner rapporten här (pdf)

Enlgish summary (pdf)

Natursyn - Tre svar på vad natur är
En jämförelse mellan tre olika sätt att se på människan och naturen.
Läsa pdf?

Läsa baksidestext och beställa

Natursyn och Hållbarhet
Kortversion av Natursyn - Tre svar på vad natur är.
Läsa pdf?   

 

Perceptions of Nature and Sustainability
What is nature and who is the human being in relation to nature?

The report discerns three common perceptions of nature. It is used as a tool for workshops aiming at better understanding the seldom discussed underlying assumptions which determine our understanding of sustainability.

Perceptions of Nature and Sustainability (pdf-format)

 

Litteratur om hållbar utveckling
En introduktionstext; ett underlag för ett bokbord; en temaindelad samt en alfabetisk litteraturlista med sökord för bibliotekens databaser. Veta mer?   

Hållbara Hushåll och Agenda 21- processen
Erfarenhetsöversikt från projekt för hållbar livsstil och förslag till kommuner som vill stimulera sina medborgare till hållbar livsstil. Läsa pdf?

FoU-behov för lokal bärkraftig utveckling.
Sammanställning och analys av kunskapsbehovet för Agenda 21 processen av Hillevi Helmfrid, Torbjörn Lahti, Mia Haglind, ALA-rapport 7, 1995. Finns bara på papper. Kontakta mig så får du en gratis bok.

Den livsviktiga näringen En rapport om Kretsloppsprincipen och Jordbruket.
Dokumentet uttrycker resultatet av en konsensusprocess mellan företrädare för konventionellt respektive ekologiskt lantbruk. 1993 Hillevi Helmfrid (red). Läs referat här.

Dokumentet finns inte elektroniskt men i pappersformat kan den beställas från Det Naturliga Steget.
(sök under universitet/publikationer/konsensusdokument)

 

Utvärderingar


Översiktlig planering för hållbar utveckling? 
Utvärdering av Landskrona kommuns översiktsplan ur ett hållbarhetsperspektiv samt diskussionsunderlag för det kommande planarbetet, på uppdrag av Landskrona kommun av Lena Jarlöv och Hillevi Helmfrid. Dalarnas forskningsråd 1997.

Utvärdering av miljörevisionsprojekt inom Gotlands kommun.
1996.

 

Vetenskaplig publikation


The role of action research (AR) in environmental research projects: Learning from a project on local organic food and farming
av Helmfrid Hillevi, Andrew Haden, Magnus Ljung. Läsa? (pdf-format)

The emerging consensus on ecological sustainability in agriculture. 
Artikel presenterad på konferensen Greening the CAP - Why and How? 2002. Läsa? (pdf-format)

Vad menas med uthållig utveckling? Begreppsanalys och ansats till operationalisering. 
Examensarbete (20p) vid Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Rapport 49, 1992. Läsa? (PDF-format)

Centrum och periferi, var ligger problemet?: en litteraturstudie i ämnet Regionalekonomi.
Uppsats vid Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Småskriftsserien nr 43, 1991.

 

 


 

 


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com