Vad är en Arbetslivsverkstad?

Människan är skapad för att arbeta, ändå växer den arbetsrelaterade ohälsan lavinartat. Hur kommer det sig? Gör vi fel saker? Gör vi rätt saker fast på fel sätt? Springer vi åt olika håll? Springer vi fort, utan att veta vart? 

Att människor som mår bra gör bättre jobb kan tyckas självklart. Vad vi kanske inte lika ofta tänker på är att dåligt organiserat arbete och bristande intern kommunikation på arbetsplatsen är viktiga orsaker till ohälsa. Här finns alltså dubbla vinster att hämta. Arbetslivsverkstad är ett redskap för företag och organisationer som vill förena hög produktivitet med att främja hälsa och livskvalitet hos de anställda. 

Metoden är enkel att förstå och genomföra. Arbetslivsverkstaden ger arbetslaget en Time Out - ett tillfälle att ställa sig vid sidan av för att få överblick och perspektiv på det som man är mitt i. Detta är något som många människor saknar i sin vardag. 

I en Arbetslivsverkstad är det är deltagarna själva som bestämmer innehållet, medan metoden ger struktur och garanterar respektfulla samtal där alla får lika stort utrymme och lyssnar till varandra utan att kommentera och värdera. Det är också deltagarna som själva sätter upp ribban för de förändringar som de själva vill genomföra. En Arbetslivsverkstad ökar gruppens handlingskraft, genererar en uppsjö av fräscha lösningar på gamla problem, stimulerar individens ansvarstagande och bygger ett demokratiskt klimat på en arbetsplats.

Varje träff i Arbetslivsverkstaden har ett tema. Vid planeringen väljs teman med utgångspunkt för vad som är aktuellt på arbetsplatsen. Nedanstående är förslag på teman:

Arbetslivskvalitet Förhållande till tiden Balans 
Ladda batterierna Samarbete Gemenskap 
Vår arbetsplatskultur Framgång & Framtid

Varje träff innehåller både enskild reflektion och samtal. För samtalen används en speciell form som bygger på jämlikhet och respektfullt lyssnande. Formen är beprövad och uppskattad. Här är några vanliga kommentarer från dem som prövat:

"Vad härligt att få prata till punkt utan att någon avbryter eller värderar det jag säger."

"När människor lyssnar på det här sättet blir lättare att prata om det som känns verkligt viktigt."

"Att lyssna med öppet hjärta är otroligt avslappnande."

"Att alla får lika lång tid på sig att prata är en enkel sak, men ovanligt, och stort på något sätt."

Arbetslivsverkstaden är också en verkstad. Ett ställe där man "mekar" och förbereder sig för handling. För att få fram nya lösningar används bl a brainstorming, där hela gruppen bidrar med sin kreativitet. I slutet av varje pass får deltagarna möjlighet att göra ett personligt åtagande. Det kan vara något som han/hon kommit fram till måste åtgärdas eller prövas för att nå den förändring som han/hon eftersträvar. I början av träffarna görs en "backspegel" där alla får chansen att berätta hur det har gått med åtagandena från förra träffen.

En Arbetslivsverkstad kan genomföras i ett arbetslag som ett sätt att stärka arbetslaget. Den kan också genomföras i blandade grupper med deltagare från olika avdelningar inom ett företag eller organisation. Denna modell rekommenderas om kommunikationen mellan avdelningar behöver förbättras och helhetstänkandet behöver vidgas till att gälla hela verksamheten.

Arbetslivsverkstaden kan läggas upp på en rad alternativa sätt: en serie av 5- 10 träffar ā tre timmar, var annan eller var tredje vecka; en temadag med 2-3 teman under en heldag; intensiv Arbetslivsverkstad på internat, 2-3 dygn med 5-6 teman och möjlighet att kombinera med en gemensam naturupplevelse. Kombinationer av dessa format är också möjliga.

Arbetslivsverkstaden leds av en utomstående person. En skäl till detta är att alla på arbetsplatsen ska kunna delta på lika villkor. Det är inte minst viktigt att personer i ledande position finns med bland deltagarna. Metoden är å andra sidan så enkel att när man genomfört en serie träffar och tillräckligt många är bekanta med tekniken så kan verktygen användas i organisationens vardag utan ytterligare hjälp utifrån.

Lagom gruppstorlek är 9-15 personer. Det är en stor fördel om Arbetslivsverkstaden kan hållas på en annan plats än den normala arbetsplatsen, gärna i en avspänd miljö.

Jag är utbildad av upphovsmännen, se även www.tidsverkstaden.se

Välkommen att kontakta mig för att veta mer!


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com